:: D O N A - T E C H N O ::

TRÁI BÒN BON DONA

Trái có phẩm chất rất ngon, thơm, ngọt vị hơi chua, phù hợp với thị trường trong và ngoài nước. Khi trái chín có màu vàng nhạt, vỏ mỏng, cơm dày, dòn có màu trắng đục, trái to có rất ít hạt, trái nhỏ có hạt lép hoặc không hạt.